Posledné správy

Vývoz KO počas sviatku

27. apríl 2015

Technické služby mesta Zlaté Moravce oznamujú občanom, že z dôvodu Sviatku práce sa...

Read more

Jarné upratovanie 2015 pokračuje

18. marec 2015

Jarné upratovanie sa predlžuje do piatka, 27. 03. 2015. Obyvatelia tak môžu bioodpad naďalej...

Read more

Jarné upratovanie 2015

10. marec 2015

Dňa 16. 03. 2015 začína jarné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov zo...

Read more

Pestovateľská pálenica – ukončenie sezóny

29. január 2015

Technické služby mesta Zlaté Moravce oznamujú občanom mesta, že v prípade záujmu...

Read more