Jarné upratovanie 2012 - rozmiestnenie kontajnerov, Oznamy

Zimný štadión 2013/2014

Zimný štadión je túto sezónu otvorený od 4. novembra 2013, a to denne podľa aktuálneho harmonogramu zverejneného na www.technickesluzby.zlatemoravce.info a vyveseného na bráne zimného štadióna. Každý deň je otvorený pre verejnosť ako aj pre zákazníkov – družstvá.V prípade záujmu kolektívov o rezervovanie ľadovej plochy treba žiadosť hlásiť na tsmzlm@tsmzlm.sk alebo salingova@tsmzlm.sk, príp. na telefónnom čísle 0905 257 2410905 257 241 v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 14:00 hod. (p. Šalingová). Podľa poradia prihlásených sa budú rezervovať aj časy. V čase určenom pre verejnosť je taktiež možné rezervovať čas pre družstvo.

Cenník sa oproti minulej sezóne menil. Je nasledovný:

  1. Verejnosť: 1,00€/osoba (v čase pre verejnosť).
  2. Zákazníci – družstvá: 100,00€/hod..
  3. Zámok na skrinku – záloha za požičanie: 5 €

Zároveň chceme osloviť spoločnosti, ktoré majú záujem o prezentovanie, reklamu svojej spoločnosti  na mantineloch v Zimnom štadióne príp. generálneho sponzora, ktorý by bol prezentovaný reklamou aj na ľadovej ploche. Cenové podmienky sa určujú dohodou zmluvných strán. Náš Zimný štadión navštívi za jednu sezónu približne 8 000 zákazníkov nielen zo Zlatých Moraviec, ale aj zo širokého okolia (údaj za 3. mesačnú prevádzku).

Aktuálny harmonogram

9. týždeň 2014

9. týždeň 2014

 

Tags:

Komentáre zastavené